הכיתה ההטרוגנית וההוראה המותאמת

עמוד:9

הכיתה ההטרוגנית וההוראה המותאמת השינויים המהירים והתכופים , העוברים על החברה המודרנית בעקבות התפתחויות מואצות בתחומי הכלכלה , הטכנולוגיה והחברה , מציבים את בית הספר במרכזה של החברה והופכים אותו למוסד בעל עוצמה רבה ( שמידע , . ( 1987 מדינת ישראל ביקשה לבנות מערכת חינוכית , שתשפיע על צורת החברה ועל תוצרי חינוכה . על כן המדיניות הלאומית והחינוכית מבוססת על החלת עקרון ההטרוגניות בכל כיתה , הן בבתי הספר היסודיים והן בחטיבות הביניים . מדיניות זו נקבעה לאור הצורך לקדם את ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים ולטפח תהליכים של אינטגרציה חברתית . מטרותיה החינוכיות והחברתיות של ההוראה המותאמת נגזרות ממדיניות זו . על פי גישת ההוראה המותאמת , המסגרת לביצוע תהליכי הוראה למידה , שיביאו לקידום האינטגרציה החברתית בתהליך צמיחתו של הפרט ולעידודה , היא הכיתה ההטרוגנית . הנחת היסוד של הגישה המותאמת , המכירה בקיומה של שונות בין לומדים , מביאה לתפיסה לימודית וחברתית , המבקשת לקיים את כל תהליכי החינוך בכיתת האם ההטרוגנית . זו נתפסת כמסגרת לימודית , חברתית וארגונית , המאפשרת ללומדים שונים להתחנך , להתקדם בהישגים , ולהתחבר עם מגוון רב של חברים . ההטרוגניות , על פי תפיסתנו , מאפיינת כל קבוצה של אנשים , ולפיכך כל כיתה היא הטרוגנית . המושג כיתה הטרוגנית מציין לא רק את מידת הפיזור של אוכלוסיית תלמידים על פי הבדלים באינטליגנציה ובהישגים לימודיים . כיתה הטרוגנית היא מכלול של פרטים , השונים זה מזה בנתונים רבים . רקע , תכונות אישיות , סגנון למידה , נטיות , צרכים , רצונות , יכולת , קשיים ומשתנים רבים נוספים . כל אלה הופכים כל אחד מהתלמידים לאישיות ייחודית . מקור ההטרוגניות של הכיתה הוא , אם כן , במאפייני הלומד שניתן להציגם במערכות אחדות ( חן ואחרים , 975 ו . ( מערכת מאפיינים אחת מגדירה את התנהגות הלומד בכיוון של התפתחות ושינוי . אלה הם מאפיינים כגון : רמת חשיבה , עמדות וערכים , ידע , מיומנויות מוטוריות , מיומנויות חברתיות , דרגת שליטה במושגים וכדומה , דהיינו - כל אותם משתנים , שתהליך ההוראה מעוניין להשפיע עליהם במסגרת בית הספר . המערכת השנייה כוללת מאפיינים קבועים יחסית , או כאלה שקצב השתנותם איטי , כגון : סגנון חשיבה , סגנון למידה ומשתני אישיות שונים . מערכת נוספת כוללת את כל אותם המאפיינים , המביאים לידי ביטוי את אישיותו של התלמיד כפרט - נטיותיו , כישרונותיו , רצונותיו , יכולת הבחירה שלו והתעניינותו בנושאים שונים . מערכות אלו חופפות ומשלימות זו את זו , ולעתים קיימים קשרים הדוקים בין המאפיינים השונים . כך , לדוגמה , במקרים רבים יש קשר בין יכולת אישית גבוהה , הצלחה בלימודים בתחום העניין האישי , ומוטיבציה גבוהה ללמידה . תרשים 1 ( בעמוד הבא ) מציג מיפוי של גורמים ומאפיינים רבים , היוצרים את ההטרוגניות של הכיתה . במלבנים מתוארים גורמים ביולוגיים , חברתיים , תרבותיים ואחרים , חיצוניים לבית הספר , המשפיעים על שונות הלומדים . גורמים אלו נמנים עם אותם משתנים או

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר