הוראה מותאמת מהי?

עמוד:13

ההישגים הלימודיים כולל פיתוח ידע , מיומנויות , מושגים , אסטרטגיות ודרכי חשיבה בתחומי התוכן השונים הנלמדים בבית הספר . נוסף לכך שואפת הגישה לתת לתלמיד כלים לחשיבה עצמאית , מקורית וביקורתית ולטפח את העניין , ההנעה וההנאה שבלמידה . בתחום הא » ש » שואפת הגישה לטפח לומד עצמאי , היודע לתכנן , לבחור וללמוד , לומד האחראי לתהליך למידתו , לומד בעל דימוי עצמי חיובי וריאלי . כמו כן שואפת הגישה לעודד ביטוי אישי של נטיות והעדפות בתחומי יצירה ועשייה מגוונים . בתחום החבות * חותרת הגישה לטיפוח לומד משתף פעולה , בעל רגישות לזולת וסובלנות לאחר , המכיר ומכבד את השונה , לומד בעל רצון ומוטיבציה לשותפות פעילה ותורמת בחברה . כל אלה , תוך טיפוח תרבות בית ספרית לימודית וחברתית , המאפשרת מימוש של המטרות האלה והשגתן . התאמת ההוראה לשונות של התלמידים עקרון ההתאמה ההדדית בין הלומד והסביבה הלימודית הוא המעצב את הדרכים השונות , שבהן מציעה הגישה לקדם את כל התלמידים בכיתה ההטרוגנית . כדי לקיים את ההתאמה ההדדית יש להפעיל תהליך שוטף של אבחון , התאמה ומעקב אחר ההתרחשויות הלימודיות בכיתה . יישום התהליך הוא אחד האתגרים המרכזיים בהפעלת ההוראה המותאמת . הקשיים הקשורים באבחון ובהתאמה קשורים בשאלה אילו מאפייני תלמיד רלוונטיים ביותר ללמידה , ובאילו דרכים וכלים ישתמש המורה בבואו לאבחן מאפיינים אלה . שאלות מרכזיות הנוגעות להוראה המותאמת עניינן בקשרי הגומלין בין מאפייני התלמיד לבין שיטות הוראה ותהליכי למידה , וגם בין מאפייני התלמיד , שיטות ההוראה , ומבני הדעת השונים . ומעל כל אלה קיימת השאלה כיצד מתבצע התהליך בכיתה גדולה , המחייבת גמישות ודיפרנציאציה רבה . למקצת התשובות לשאלות אלה ואחרות יש ביסוס תיאורטי או מחקרי , והתשובות לחלק מהן מקורן בהתנסויות ובאינטואיציות של מורים . מאפייני התלמיד הרלוונטיים ללמידה , המכונים על ידי קורנו וסנאו , ( Como & Snow , 1986 ) כשרי למידה , ממוינים על ידם לארבע קטגוריות מרכזיות : יכולות שכליות , הכוללות גם תהליכים קוגניטיביים ומטה קוגניטיביים שונים . ידע ספציפי קודם . מוטיבציה אקדמית , הכוללת משתני אישיות רלוונטיים כגון חרדה , דימוי עצמי ומיקוד שליטה . סגנונות חשיבה ולמידה . אחדים מכשרי הלמידה האלה ניתנים לאבחון באמצעות כלים מובנים ואובייקטיביים , ואחרים - באמצעות אינטואיציות וניסיון מצטבר של מורים . האבחון מאפשר התאמה של תהליכי ההוראה . כך , למשל , ניתן להגדיר , בתחומי דעת שונים , מהו הידע המוקדם הנדרש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר