ץזרשיס ‭- 1‬ מרטיני ‭p 'wn DV " PHZ»‬ את ההטרתגיות נסתר: