אסטרטגיית ההוראה המותאמת

אסטרטגיית ההוואה המותאמת המושג אסטרטגיית הוראה מוגדר על ידי כהן כ " מכלול השיטות והטכניקות המופעל בבית הספר במשך תקופה ארוכה למדי" , 1990 ) עמ ' . ( 92 אסטרטגיית ההוראה מתייחסת איפוא להיבטים הוראתיים , חברתיים וארגוניים ( קבוצות הלמידה , תכנית הלימודים , זמן הלמידה , צוות ההוראה ועוד . ( אסטרטגיית ההוראה בגישה המותאמת כוללת את כל הטכניקות , השיטות ומסגרות הלמידה הוראה המוכרות , והבחירה נתונה בידי המורה ו / או התלמיד , כאשר שיקולי הבחירה מעוגנים בהתאמה ההדדית שבין צורכי הלומד ורצונו לבין הנדרש מן התוכן הנלמד ומטרותיו . תכנית הלימוחם תכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות היא הבסיס להוראה המותאמת . במסגרת זו מוגדרות מטרות בסיסיות משותפות לכלל התלמידים ומטרות נוספות המותאמות לתלמידים השונים , נקבעים נושאי לימוד שהם חובה ונושאי בחירה , נערכת הבחנה בין נושאים דיסציפלינריים ונושאים אינטרדיסציפלינריים , ונבחרים נושאי העשרה חוץ קוריקולריים . כל אלה מאפשרים לבית הספר לבנות תכנית לימודים רב שנתית , תוך יצירת קשרים משמעותיים בין תחומי התוכן השונים ובין הלומד . תכנית לימודים זו כוללת תכנים רבים מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית