שלם : מחקרים בתולדות ארץ - ישראל ויישובה היהודי - ספר שביעי

שלם : מחקרים בתולדות ארץ - ישראל ויישובה היהודי - ספר שביעי

מחבר:
שנת ההוצאה: 2001;תשס"ב
מילות מפתח:
"שלם" הוא דו שנתון שמגמתו להרחיב ולהעמיק את חקירת היישוב היהודי בארץ־ישראל בפרק הזמן שלאחר הכיבוש המוסלמי ועד ימי הקמת המדינה. בתקופה זו ארץ י־שראל נשלטת על י־די גורמים שונים וזרים זה מזה, עוברת מיד ליד פעמים רבות, ואין זהות במצב האתני, המדיני, הכלכלי והבטחתי בפרקי הזמן השונים. יתירה מזו, בעידן זה משתנים היקפו, טיבו ובעיותיו של היישוב היהודי בארץ — בהקשר למתרחש בגלויות ישראל השונות. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  1  2  3  4  5  6  7  8  9  12  13  14  33  34  35  36  37  38  
40  41  42  43  44  45  195  196  197  198  199  200  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  
215  216  217