מרחב : אדמה, בית

מרחב : אדמה, בית

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ג - 2003
מילות מפתח: שימושי קרקע; מעבר מגורים; שינוי ייעוד מקרקעין; תפרוסת האוכלוסייה; ייעודי קרקע; יעודי קרקע; פיזור האוכלוסייה; פריסת האוכלוסייה; תפרוסת האוכלוסיה; פיזור האוכלוסיה; פריסת האוכלוסיה
ספר זה מעמיד את סוגיית המרחב לבחינה תרבותית, חברתית ופוליטית. מתוך מגוון של פרספקטיבות ביקורתיות, מנתחים הכותבים השונים את משטר המקרקעין הישראלי: הקשר בין אדמה, טריטוריה ולאום; האופנים השונים של הדיבור על הגבול; המקורות הרעיוניים של פיזור האוכלוסין; ותרבות השיכונים בישראל. בכך מציגים הכותבים, בפעם הראשונה בישראל, דיון שיטתי ומלומד המחזיר את העיסוק במרחב, אדמה ובית מן הטכנוקרטים ומשפחת הנדל"ן אל חוקרי התרבות, הגיאוגרפים, הסוציולוגים, ההיסטוריונים והפילוסופים. אל הספר
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13