התערבויות מינימליות בק0מון ‭'0‬ (מקור: קר00 ורודר, ‭(2000‬