האופציה שנשכחה: השיכון העירוני השיתופי

האופציה שנשכחה : השיכון העירוני השיתופי דני רבינוביץ הקדמה סוגיית הדיור הציבורי , שנכחה באופן אינטנסיבי בשיח הציבורי של ישראל בסוף , 1999 נוגעת באופן ישיר בדיירים של כ 100 אלף דירות שנבנו בידי המדינה , 1 בשנות החמישים והשישים , בשכונות פריפריאליות ובעיירות פיתוח . חלק ניכר מדירות אלה מאוכלסות עד היום במשפחות מהגרים , שבאו באותה תקופה לישראל ממדינות ערב שבצפון אפריקה ואסיה . קבוצה שנייה , קטנה יותר , של דיירים היא של מהגרים חדשים יותר , אנשים שהגיעו ממדינות חבר העמים בשנות התשעים . דיירי הדיור הציבורי משלמים למדינה שכר דירה חודשי מסובסד , אך עד העברת חוק הדיור הציבורי בכנסת ב , 1998 והעברתו בשנית במתכונת שונה בסוף , 1999 והתחלת יישומו באפריל , 2000 כמעט שלא הוקנו להם זכויות קניין במקומות מגוריהם . התוצאות הכלכליות , החברתיות והפוליטיות החמורות של ההימנעות ההיסטורית ממתן זכויות אלה לדיירים מתבהרות והולכות ככל שהדיון הציבורי , הפרלמנטרי והאקדמי בשאלת הדיור הציבורי משתכלל . דיון זה מבהיר כי פערי הדיור , שנוצרו בשנות החמישים , רק התרחבו והונצחו בעשורים הבאים , ומילאו תפקיד בולט במיסוד הפע...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד