בית נימציוב, רחי נחמני ‭,3‬ תל־אביב (האדריכל מ. זרניצק ‭( 1‬ ב־1992