"הדיאגרמות הללו שנעשו על ידי ידיד‭,"‬ כך כותב טינן ‭(Thunen [1826] 1966)‬ בנספח לספרו, "אינן חשובות במיוחד לפיתוח הנושאים שנחנו בספר - ובשום מקום במהלך הדיון לא השתמשתי בהן. אלא מכיוון שהן מעבירות את הרעיון של המודל באופן פשוכו וברור, נראה לי שהן תהיינה לעזר לסםודנט‭."‬ אף על פי כן, דווקא אחת מן הדיאגרמות הללו (זו שמימין) הפכה להיות המותג של התיאוריה שלו והיא, ולא הדברים שהוא עצמו כתב, מופיעה בכל ספר לימוד לגיאוגרפיה.