בית נימצ'וב, רחי נחמני ‭,3‬ תל־אביב המבנה בשנות השלושים מתוך: ניצה מצגר־סמוק ‭,1994‬ בתים מן החול, אדריכלות הסגמן הבינלאומי בתל־אביב ‭,1948-1931‬ משרד הביטחון, ההוצאה לאור וקרן תל־אביב לפיתוח, תל־אביב.