הפרויקט הישראלי - פיקטוגרמה

הפרויקט הישראלי - פיקטוגרמה צבי אפרת וא . 1948 קסרקטין של הצבא הברי 0 י UJOWD כמחנה מעבר לפליטים ולמהגרים יהודים . הפרדיגמה הצבאית - סוס טרויאני שהפך באבולוציה המודרנית לסדרת גדמים - מבויתת בכמה פעולות ספונסניות : מתיחת חוסי ברזל לגידול שיחי עגבניות ; גיבוב אבני שדה לגידור חצר והגדרת בעלות סמלית ; קשירת כמה ענפים מרוטים למסגור סוכה , מרפסת או כל תוספת עתידית באשר היא . הנה יסודותיה של תושיית הבניין והדיור הישראלית . במונח מחנה מעבר - צירוף לשוני מתורגם המחזיק גם סתירה פנימית וגם כפל לשון - טמונה עדיין הנחמה של קליטה מאולתרת , של פתרון ארעי , של רגע חולף . למעברה , ניאולוגיזם עברי שנון שהומצא בראשית שנות החמישים על ידי פקיד קליטה , כבר יהיה טון מאיים של שיטה מחושבת , של פרויקט אכלוס מתוכנן , של התעברות מתמשכת . וב קומפוזיציה פסטורלית , ראשית שנות החמישים . בקדמת הצילום , "חורבות עתיקות . " ברקע , נוף רפאים כפרי . בתווך , פחונים ואוהלים : מבנים קלים , רופפים , בולע אור או מחזירי אור , הממתנים את זרותם באתר על ידי התמקמות רגישה בסופוגרפיה ההררית . אין עוינות או תוקפנות בדימוי . מב 0 ו האמ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד