ר,י‭/7‬ף ההרחבות בקסמון ‭/. '0‬שטר/ים בנו"ם בשחור, שטחים פתוחים פר‭"0‬ם באפור) (מקור: קרטס ורודר, ‭(2000‬