חזית קדמית מול חזית אחורית בקסמון ח' (מקור: קר00 ורודר, ‭(2000‬