מפה מנסלית של דירה בקסמון ‭'0‬ (מקור: קרסס ורודר, ‭(2000‬