מרחב: אדמה, בית

עמוד:4

Space , Land , Home Editor : Yehouda Shenhav עורכת מפיקה : שרה סורני מביאה לדפוס : שולה שלהב יועץ אמנותי : מאיר ויגודר אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכאני ( לרבות צילום והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמוציא לאור ISBN 965-02-0173-4 ( c תשס " ג , מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד Hakibbutz Hameuchad Publishing House © 2003 , by the Van Leer Jerusalem Institute / דפוס "חדקל" בע " מ , תל אביב

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר