היקף ההרחבות בקטמון חי לשטחים בנויים בשחור, שטחים פתוחים פרסיים באפור) (מקור: קר00 ורודר, ‭(2000‬