מרחב: אדמה, בית

עורך : יהודה שנהב הוצאת הקיבוץ המאוחד / מכון ון 70 בירושלים מרחב , אדמה , בית עורך : יהודה שנהב ספר זה התפרסם לראשונה כגיליון נושא של תיאורה וביקורת , ( 16 ) כתב עת לעיון ביקורתי בחברה ובתרבות בישראל , בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים מרחב , אדמה , בית  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד