גבעת עלייה כמשל: שלושה היבטים

גבעת עלייה כמשל : שלושה היבטים חיים בראשית לשווא תחפשו את גבעת עלייה במפה או בשטח . אם היו פעם שלטים שהובילו אליה , הם נעלמו מזמן , כפי שנעלמה היא עצמה . האם רק משל היתה ? הזיכרון הוא הטריטוריה היחידה , שאליה נוכל לסגת . במפות הישנות של שנות החמישים הופיעה גבעת עלייה כשכונה בדרומה של יפו . שם מלא הוד , שבוודאי מסתיר מאחוריו עלילות גבורה עלומות - ירידתם באפלה של מעפילים מספינות רעועות , חברי ה"הגנה" הנושאים אותם אל החוף בזרועותיהם החסונות , בעוד בלוריתם מתבדרת ברוח הלילה החרישית ; לפני שהם מטפסים במעלה הגבעה , בבגדיהם המוזרים ובמזוודותיהם הממורטטות , הם נושקים את אדמת מדרונה של הגבעה הנגלית לעיניהם בחשכה , מואצים בידי בחורינו הטובים אל עבר המשאיות שיביאו אותם אל היישובים המחכים לבואם . האמת קשה הרבה יותר , פרוזאית ואכזרית גם יחד . ברשימה זו אנסה לתאר את שלושת פניה של הגבעה , שסיפורה הוא מיקרוקוסמוס של קורות הסכסוך הישראלי פלסטיני מתחילתה של המאה . ג ' בל"ה - הע"וה הפלסטינית יפו של המאה ה 19 ותחילת המאה ה , 20 מוגבלת כפי שהיתה , היא המרכז העירוני העיקרי בפלסטינה . עיקרה של העיר נבנה מס...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד