הפוליטיקה של המרחב בישראל

עמוד:12

הפעילים לצורך יצירת אנלוגיה גם במאבק על השיכון הציבורי . הם השתמשו בשיח הציוני ההגמוני כב"ארגז כלים רטורי" , ( rhetorical tool box ) ובאמצעותו ניסו לפרק את מבנה השיח ולאתר את הקבוצות המודדות ממנו . פירוק תרבותי זה הכניס את הארגונים החברתיים למלכוד , שכן במקביל לפירוק השיח ההגמוני - הם גם חיזקו אותו . אולם , אין ספק שללא פירוק זה , לא היה מאבקם כה אפקטיבי . פעילות חברתית זו מלמדת על מגמה חשובה נוספת : דמוקרטיזציה של העבודה התרבותית וטשטוש הגבולות המסורתיים בין ניתוח אקדמי לבין " עבודת שטח , " בין תיאוריה לבין פרקטיקה חברתית . כמו בפרקטיקה החברתית , המחפשת ליצור את הלא קיים אך האולי אפשרי , גם העבודה הביקורתית של חוקרי התרבות מתמקמת בתווך זה שבין ה"מצוי" לבין ה"אפשרי . " משחק עדין זה - בין הנוכח לבין המושתק , בין האמפירי לאידיאלי - מאפשר הפרכתם של סיפורים טלאולוגיים . לאומיים , כלכליים , או אדריכליים . אם נשתמש בניסוחו של ישעיהו ברלין , הוא מאפשר לאתגר את המולך הטורף של הכורח ההיסטורי ( ארבע מסות על חירות , רשפים , תל אביב , . ( 1987 על מתח זה , בין המצוי לבין האפשרי , כותב רוברט מוסיל , בספרו הנפלא האיש בלא תכונות ( שוקן , תל אביב , . ( 1989 המבקש להיכנס בלא תקלה בדלתות פתוחות , חייב להביא בחשבון שיש להן מסגרות מוצקות . עיקרון זה ... אינו אלא אחת מדרישותיו של חוש המציאות . אך אם יש חוש מציאות , ואיש לא יפקפק בזכות קיומו , מן הדין שיהא בנמצא דבר מה הקרוי חוש אפשרות ... חוש האפשרות ניתן אפוא להגדירו ככושר לחשוב דברים שגם הם יכלו להיות , ולא להחשיב את המצוי יותר ממה שאינו מצוי . כשרון יצירתי זה עשוי , מסתבר , להיות כעל תוצאות מעניינות ; ולמרבה הצער , יש והוא גורם שדבר אשר בני אדם מעריצים אותו , ייראה כפסול , ודבר שהם אוסרים ייראה כמותר ... ( שם , . ( 28 פיתוח "חוש האפשרי" הוא כלי מתודולוגי המסייע לאתר צמתים היסטוריים ותרבותיים , שבהם יש קריסה של האפשרי אל תוך הריאלי , או של הריאלי אל תוך האפשרי ; נקודות של "רגע לפני מיסודה של תופעה . " כך למשל , הוויכוח בין מצדדי השיכון הציבורי לבין מתנגדיו מעלה את העובדה שהיו בנמצא אופציות נוספות - למשל , הרעיון של אגודות שיתופיות - אשר הדיון לא הביא בחשבון . הרחבת חוש האפשרי , גם ככלי מתודולוגי וגם כאסטרטגיה פוליטית , פותחת את הדלת להעלאת אופציות חדשות ולחיבור בין לאומיות לבין אתניות , מגדר , מעמד ותרבות . חלק מאפשרויות אלה מתבטאות באופנים שונים בשבעה מאמרים , בשש מסות ובשלושה תיקי עבודות המתפרסמים בספר זה . אורן יפתחאל וא 7 כ 0 נדר 0 ) נדי ) קדר , עוסקים במרחב בהקשר הלאומי והאתני , תוך חיבור בין הגיאוגרפיה החברתית לבין המשפט . חיבורם משרטט את האסטרטגיות הפוליטיות , המרחביות והמשפטיות המגוונות , שבאמצעותן

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר