התוכנית

התוכנית צבי אפרת הכל ייקבע מראש לפי תוכנית ערוכה היטב . בעיבוד התוכנית הזאת , שאיני יכול אלא לרמוז עליה , ישתתפו מוחותינו החריפים ביותר . כל ההישגים המדעיים , הסוציאליים והטכניים של הזמן , שבו אנו חיים , ושל הזמן המתנשא והולך , שבו תחול הגשמתה המתמשכת של התוכנית , יש להיעזר בהם לצורך המטרה . כל האמצאות המוצלחות , שכבר ישנן ושעוד עתידות לבוא , יש לנצלן . כך עשויה זאת להיות צורה של אחיזת ארץ וייסוד מדינה חסרת תקדים בהיסטוריה , עם סיכויי הצלחה שלא היו כמותם מעולם תיאודור הרצל , מדינת היהודים , . 1896 המהפכה הגדולה טרם הושלמה , ותפקידיה החיוניים כמעט טרם התחילו . בתקופה הקרובה עלינו להניח יסודות שיעמדו עשרות ואולי מאות בשנים . עלינו לעצב את דמותה של מדינת ישראל ולהכשירה למילוי ייעודה ההיסטורי דוד בן גוריון , יומן כךגוריון , ינואר . 1949 כפי שהוא : דחוס מגובב הטרולוגי במרכז , פזור תלוש פרוטוטיפי בשוליים , המרחב הישראלי הבנוי הוא "צורה של אחיזת ארץ וייסוד מדינה חסרת תקדים בהיסטוריה . " לא אלתור רשלני בשעת הנחת היסודות , לא העדר תרבות מקצועית , לא "כוחות השוק , " וודאי שלא צמיחה אורגנית יצרו ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד