מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח : סוגיות במאבק על ההנהגה הביטחונית

מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח : סוגיות במאבק על ההנהגה הביטחונית

מחבר: אניטה שפירא
שנת ההוצאה: תשמ"ה / 1985
מילות מפתח: בן-גוריון, דוד; משרד הביטחון; צבא; דוד בן גוריון; דוד בן-גוריון; בן גוריון, דויד; דויד בן גוריון; דויד בן-גוריון; בן גוריון, דוד
ספר זה מורכב ממונוגארפיה ומתעודה, המונוגראפיה מתארת תהליך, שראשיתו עם קבלת בן גוריון את "תיק" הביטחון בקונגרס הציוני הכ"ב ב -1946 וסיומו בהקמת  משרד הביטחון ופירוק הפלמ"ח; תהליך שבעיקבותיו עוצבה מערכת הביטחון של מדינת ישראל על-ידי בן גוריון, נקבעה דמות הצבא ודפוסי היחסים בין המרות הזרחית לבין הצבא. התעודה, פרוטוקול ועדת החמישה, ועדת שרים שהוקמה ביולי 1948 על -ידי הממשלה הזמנית לשם בחינת טענת בן גוריון בדבר מרד פוליטי בצבא, מאירה את הבעיות, הלבטים, המאבקים בין הממונה על הביטחון לבין הרמ"א, בין בן גוריון לחברי המטכ"ל, בין יוצאי הצבא הבריטי לבין ותיקי ההגנה והפלמ"ח; וכל זאת על עצם קיומה של מדינת ישראל. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, מדינת ישראל
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13