מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח - סוגיות במאבק על ההנהגה הבטחונית, 1948

jf _ W אניטה שפירא Warn אניטה שפירא / מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח אניטה שפירא מפיטורי הרמ"א עד פירול ! הפלמ"ח סוגיות במאבק על ההנהגה הבטחונית 1948 , הוצאת הקיבוץ המאוחד / תשמ"ה Anita Shapira Ben Gurion's Struggle for Control The Army Controversy , 1948  אל הספר
הקיבוץ המאוחד