ועדת החמישה ישיבה מס' 1 / תל־אביב, 3.7.1948

ועדת החמישה ישיבה מס' / 1 תל אביב 3 . 7 . 1948 , יצחק גרינבוים : הממשלה בחרה בוועדת חמישה אשר צריכה בראש וראשונה לעמוד על זה איך בתנאים אלה שנוצרו , מה יש לעשות , כדי שנוכל לנהל את המלחמה כמו שצריך לנהלה . ישראל גלילי : אני איני משווה לדבךי אופי של טענות , אני משווה לדברי אופי של הרצאת דברים על המצב , ואני חושב אותו להרה אסון - הנהלת המלחמה ולתפקיד המערכה . אני כתבתי בזמנו מכתב לחברי הנהלת הסוכנות , במכתב כתבתי שזה 76 שעות שארגון ההגנה , עכשיו צבא ההגנה לישראל , נשאר ללא פיקוד , ללא מפקד , ללא מפקדה , ללא ראש מטה . דרשתי באותו מכתב לחברי הנהלת הסוכנות לדאוג כי יהיה מיד פיקוד . אני מצטער שלא זכיתי לשום הגבה . לשום הד על מכתב זה . התפלאתי על כך , כי אני מעיז לאמור , כי אני ידוע כחבר שאינו מפריח סתם שמועות . זה היה בשלושה בחודש מאי , ואני קובע כי מאז ועד עכשיו לא חל שינוי במצב . אני חושב את העבודה שעשה ועושה שר הביטחון , יותר נוח לי להשתמש בשם בךגוריון , לעבודה גדולה וחשובה , אבל היא אינה עולה בקנה אחד עם פיקוד , עם  אל הספר
הקיבוץ המאוחד