התוכן

עמוד:7

החיבור מורכב ממונוגראפיה ומתעודה . המונוגראפיה מתארת תהליך , שראשיתו עם קבלת בךגוריון את "תיק" הביטחון בקונגרס הציוני הכ"ב ב 1946 וסיומו בהקמת משרד הביטחון ופרוק הפלמ"ח ; תהליך שבעקבותיו עוצבה מערכת הביטחון של מדינת ישראל על ידי בךגוריון , נקבעה דמות הצבא ודפוסי היחסים בין המרות האזרחית לבין הצבא . התעודה , פרוטוקול "ועדת החמישה , " ועדת שרים שהוקמה ביולי 1948 על ידי הממשלה הזמנית לשם בחינת טענת בךגוריון בדבר מרד פוליטי בצבא , מאירה את הבעיות , הלבטים , המאבקים , ניגודי הדעות בין הממונה על הביטחון לבין הרמ"א , בין בךגוריון לבין חברי המטכ"ל , בין יוצאי הצבא הבריטי לבין ותיקי ההגנה והפלמ"ח ; וכל זאת - על רקע המערכה על עצם קיומה של המדינה הרכה בימים . זוהי תעודה יחידה במינה , המשקפת התהוותם של דפוסי מדינה וצבא ברגע התמורה מןןברה ישובית וולונטארית למסגרות ממלכתיות מחייבות . תחושת אחריות השעה מוצאת ביטויה בעוצמת הוויכוחים ובסערת הרגשות הגלומים במסמך , ומעניקה לפרוטוקול דראמאטיות ומתח פנימי , המעבירים אל הקורא את תחושת הימים נוראי ההוד ההם . ככל שהצלחתי לוודא , זהו הפרסום הראשון של הפרוטוקול במלואו . בשעתו , פורסמו קטעים נרחבים ממנו בספרו של שלמה נקדימון "אלט לנה . " מיכאל בר זוהר עשה שימוש נרחב בפרוטוקול בחלק השני של ספרו "בךגוריון . '' נראה לי שיש טעם בפרסום המסמך במלואו , על מנת להציג בפני הקורא את התמונה השלמה . עותק הפרוטוקול המתפרסם כאן נמצא בגנזך של ישראל גלילי . נראה שהוא נמסר לגלילי על ידי אהרן ציזלינג , שהיה חבר הוועדה . עותק נוסף , שלא הצלחתי לראותו , נמצא כנראה , בעזבונו של יצחק גרינבוים , שהיה יו"ר הוועדה . השוויתי העותק שבידי עם העותק שבארכיון צה"ל ונראה שהעותקים זהים . בהבאת התעודה לדפוס נהגתי כמקובל בפרסום מדעי של מסמכים : המסמך הובא כלשונו ; היות שהמדובר בםטנוגראמה , הרשיתי לעצמי לתקן שגיאות הדפסה מובהקות . באותם המקרים שבהם התיקון הביא לשינוי כלשהו בתוכן הדברים - צוין הדבר בהערת שוליים . כל תוספת שלי ( כגון : השלמת שמות ) צוינה בסוגריים מרובעים . במקום אחד הושמטו שתי מלים והדבר סומן על ידי קווקוו . פרט לכך לא הושמט דבר מן הפרוטוקול .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר