ועדת החמישה ישיבה מס' 3 / הגבעה, 4.7.1948 בצהריים

ועדת החמישה ישיבה מס' / 3 הגבעה 4 . 7 . 1948 , בצהריים דוד בךגוריון : בענין לטרון לא ידעתי שזה יעלה פה על הפרק . צבי איילון : יש לי העתק מההוראה , רשמתי באיזו שעה ניגשתי לבךגוריון ומסרתי לו , בךגוריון הסכים איתי מה שאמרתי לו . במקרה כזה האחראי לגדוד צריך להגיש דין וחשבון , כתוצאה מהדין וחשבון יתכן שיצטרכו להעמיד אותו למשפט , כסגן ראש המטה אצטרך למנות השופטים , וגם לחתום על פסק הדין . איני חושב שאסור לי לעשות זאת , אני מבקש לתת הוראה למפקד החטיבה , הלאה - איני יודע . המנוח סטון כתב לי פתק באנגלית - מתוך היחס לאיש אני שומר לי את הפתק - שהודיע שיחקור ויגיש דין וחשבון . בערך בחודש ינואר נתמניתי לסגן ראש המטה הכללי . אני חייב לספר בקצרה מה היה המצב בזמן ההוא , לפני תקופה של שלושת רבעי שנה בערך , כשהמצב במטה לא היה ברור , עם שובו של יעקב דוסטרובסקי ומינויו לראש מטה כללי , הוא התחיל להרכיב את המטה . בן גוריון סיפר אתמול שהוא ניהל םמינאר עצמי על מנת ללמוד הבעיה לפני שהוא התחיל לפעול בתפקיד זה . מתוך הסמינאר הזה הגיעו אלי כל מיני שמועות , דעות , בעיות . אז הצגתי שאלה ליעקב דוסטרובסקי : היות ואנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד