ועדת החמישה ישיבה מס' / 7 הקריה6.7.1948, בערב

ועדת החמישה ישיבה מס' / 7 הקריה 6 . 7 . 1948 , בערב יצחק גרינבוים : בהיותנו בגמר עבודתנו לניסוח מסקנות הוועדה , קיבלנו את המכתב הבא מאת מר בךגוריון : " הנזק שהדבר עלול לגרום למאמץ המלחמה ולצבא הצעיר שלנו גוזר עלי לעבור בשתיקה על הנימות הכרוכות באגרות ההתפטרות של אחדים מעובדי משרד הביטחון וכל מה שבא בעקבותיהן . הדיון שנתקיים בוועדת החמישה וההצעות שהוכנסו על-ידי חברים אחדים הוציאו אותי ממשרד הביטחון ומאת הממשלה הזמנית . אולם המצב החמור שבו אנו שרויים מחייב אותי , כמו את כל יהודי אחר , לסייע במידת יכולתי לממשלה הזמנית במילוי תפקידה הראשי - קיום הביטחון ועד כמה שידי מגעת אתמוך בממשלה כאילו עמדתי בתוכה - וקודם כל במאמץ המלחמה . הנהלת המערכה הצבאית והתכונה לקראת מערכה זו אסור שתיפסק אף יום אחד . אם ראש המטה הכללי לא יוכל לשוב לעבודתו ויקשה גם עליכם למנות במקומו ראש מטה אחר , אני מציע שתטילו על יגאל ידין , יוחנן רטנר ושלום עשת ( פריץ אייזנשטטר ) את תכנון פעולות המלחמה , על-מנת שיגאל ידין יהיה כאשר היה ראש אגף המבצעים . שלושה אלה , יחד עם ראש אגף האפסנאות ואגף כוח אדם , יהוו את החבר אשר יום יו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד