ג.ניסיון לסיכום

ג . ניסיון לסיכום כאשר פורקו חטיבות הפלמ"ח פירםם נתן אלתרמן ב"טור השביעי" שיר , שבו התריע על כך ש"נס ונכס גדול , אשר קם למופת , / נארז ( מלא אונים / ( ... ונשלח ארכיונה / ' ! ודרש הסבר : "יספיק אם יוגד לנו כך : הענין / נעשה ( מאין דרך אחרת ) לטובת הצבא , / לטובת הבנין , / לטובת המדינה היוצרת . " ! והוסיף : "האפשר להשיב כך בדעת שקולה ? / זוהי כל השאלה כולה . " שאלה זו לא פג תקפה גם אחרי שחלפו שנים רבות . שיקוליו של בךגוריון במעשה הפירוק היו מורכבים באישיותו . הטיעון הצבאי הפורמאלי שבו הצדיק את פירוק מטה הפלמ"ח היה ללא ספק רב משקל : מטה הפלמ"ח הלך ונתרוקן מתפקידיו בשל התארגנות הצבא על בסיס פיקודים טריטוריאליים , שהקמתם נבעה מצרכי חזיתות המלחמה . בענין זה נתמך בךגוריון על ידי חברי המטב"ל , מי בתוקף ומי בהיםוסים . עם זאת , מנקודת ראות צבאית טהורה , היו תקפים גם טיעוניו של יגאל אלון שיש מקום לקיומו של מטה מיוחד ליחידות עילית של הצבא , כמקובל לגבי קומאנדו או מארינס בחילות העולם . בךגוריון כפר בשלב זה בצורך ביחידות עילית ( ראה להלן ;( אך מצד שני נתן דעתו מראש למלא חלל שעלול להיווצר עם פירוק ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד