ועדת החמישה ישיבה מס' 2 / תל־אביב, 3.7.1948 בערב

ועדת החמישה ישיבה מס' / 2 תל אביב 3 . 7 . 1948 , בערב יגאל ידין : אני מבין שעלי להסביר פה מדוע אני ביקשתי לשחרר אותי מתפקידי , אם זהו מה שאני צריך לעשות - אעשה זאת , וכדי שלא תהיה טעות ויובן משהו - ארחיב את היריעה . לא עשיתי זאת דווקא בגלל ענין אחד , שקרה אתמול שלשום . עוד הערה אחת - אני יודע שיש אומרים , יש מי שאומר , שיש לי אופי קשה מאוד , שקשה לעבוד איתי . אני מסכים לזאת , אני רק רציתי להסביר , עד כמה אדם יכול לעמוד על טבעו שלו , זה לא היה , זה בא בגלל עומס העבודה של כמה חודשים . אני הנני בתפקיד ראש אגף המבצעים , מאז כחודשיים לפני פרוץ המלחמה , זאת אומרת כשמונה חודשים , מהתחלת המלחמה ועד עכשיו , כמעט ללא הפסק לא היה ראש המטה הכללי בגלל מחלתו , וחלק גדול מעול העבודה של המטה , שהיה קשור עם ענין המבצעים ותכנון - נפל עלי . עוד נקודה אחת ואחר כך אבהיר אותה יותר , אולי אנתח אותה יותר : איננו לוקחים בחשבון די מה היו המסיבות כאשר קרה דבר זה , באיזה תנאים נכנסנו למלחמה , כך שהאחריות היתה גדולה , העומס היה עצום , יתכן שבגלל עצבנות , והיא טבעית , נוצרת לפעמים דעה זו , אני בכוונה עומד על ענין ז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד