התוכן

עמוד:5

התוכן . 1 מבוא 9 א . בין בךגוריון לגלילי 9 ב . בין בךגוריון לפלמ"דו 50 ג . נסירן לסיכום 58 . 2 פרוטוקול ועדת החמישה , יולי 67 1948 ישיבה מם' 67 1 ישיבה מס' 103 2 ישיבה מס' 135 3 ישיבה מס' 181 4 ישיבה מס' 207 5 ישיבה מס' 229 6 ישיבה מם' 239 7

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר