התוכן

עמוד:8

בהערות הביוגראפיות נהגתי לציין את תולדות חייו ומהלך תפקידיו של האיש עד למועד המסמך , כלומר עד שנת , 1948 ולא מעבר לכך . שלמי תודה לחוה בלשן , אשר סייעה בידי בהכנת ההערות הביוגראפיות ; למנהל ארכיון צה"ל , מר חיים שריד , ולעובדי הארכיון , שסייעו לי בפענוח סתומות ; לחיים ישראלי ; לברוך תור רז , מנהל ארכיון מפלגת העבודה בבית ברל ; לד"ר היימן , מנהל הארכיון הציוני ; לאלכסנדר סנד , שערך את המונוגראפיה ולאתי תמרי , שהתקין את כתב היד לדפוס . כן יבואו על הברכה יוסף אבידר , צבי איילון , יצחק רבץ , עוזי נרקיס ויצחק בן אהרן וכן יגאל ידין ז"ל , אשר הקדישו לי שעות ארוכות מזמנם ומסרו עדויות מפורטות . תודה מיוחדת שמורה לישראל גלילי , אשר הסב את תשומת לבי למסמך מרתק זה , העמיד לרשותי את ארכיונו הפרטי ואף מסר עדות נרחבת . בלעדי סיועו הנדיב , פתיחותו ואמונו , לא היה חיבור זה בא לעולם . א' ש'

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר