ישראל גלילי בכנס הפלמ"רז,אוקטובר 1949 משמאל: אליעזר שושני