התוכן

התוכן . 1 מבוא 9 א . בין בךגוריון לגלילי 9 ב . בין בךגוריון לפלמ"דו 50 ג . נסירן לסיכום 58 . 2 פרוטוקול ועדת החמישה , יולי 67 1948 ישיבה מם' 67 1 ישיבה מס' 103 2 ישיבה מס' 135 3 ישיבה מס' 181 4 ישיבה מס' 207 5 ישיבה מס' 229 6 ישיבה מם' 239 7 החיבור מורכב ממונוגראפיה ומתעודה . המונוגראפיה מתארת תהליך , שראשיתו עם קבלת בךגוריון את "תיק" הביטחון בקונגרס הציוני הכ"ב ב 1946 וסיומו בהקמת משרד הביטחון ופרוק הפלמ"ח ; תהליך שבעקבותיו עוצבה מערכת הביטחון של מדינת ישראל על ידי בךגוריון , נקבעה דמות הצבא ודפוסי היחסים בין המרות האזרחית לבין הצבא . התעודה , פרוטוקול "ועדת החמישה , " ועדת שרים שהוקמה ביולי 1948 על ידי הממשלה הזמנית לשם בחינת טענת בךגוריון בדבר מרד פוליטי בצבא , מאירה את הבעיות , הלבטים , המאבקים , ניגודי הדעות בין הממונה על הביטחון לבין הרמ"א , בין בךגוריון לבין חברי המטכ"ל , בין יוצאי הצבא הבריטי לבין ותיקי ההגנה והפלמ"ח ; וכל זאת - על רקע המערכה על עצם קיומה של המדינה הרכה בימים . זוהי תעודה יחידה במינה , המשקפת התהוותם של דפוסי מדינה וצבא ברגע התמורה מןןברה ישובית וולונטארית למס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד