2. פרוטוקול ועדת החמישה,יולי 1948

. 2 פרוטוקול ועדת החמישה , יולי 1948 המושג של פיקוד והנהלת הצבא . ובמידה שעבודה זו פורצת לתוך התחום של ניהול מעשי ופיקוד על הצבא - היא לא תמיד מועילה . כשאני קובע שאין פיקוד ואין ניהול של הצבא , אני אדגים זאת בדוגמאות אחדות . ראשי האגפים במטה וכן מפקדי החטיבות אינם יודעים מי הכתובת שבפניה הם אחראיים , לא בלבד אחריות כוללת , יהודית ציונית , אלא אחריות מעשית . עם מי הם מתיעצים , מי פוסק להם הלכה , מי נותן להם הוראה , בפני מי הם אחראים על מה שהם עשו , בפני מי הם אחראים על מה שהם לא עשו , אין להם כתובת שתפסוק בדברים רבים ביניהם לבין עצמם , וטבעי הדבר שבין החטיבות ובין האגפים בתנאי העניות , חוסר זמן - כל דבר הוא בעל פריוריטי וזכות בכורה , דבר אחד נפגש עם חברו , ונשאלת השאלה מה היא האינסטאנציה השוקלת , המעשית , המקדימה את המוקדם ומאחרת את המאוחר , אינסטאנציה זו צריכה להיות מתמדת , קובעת את הדברים , מכירה את האנשים , מסייעת , נותנת לאיש הביטחון . אני חושב שזה כבר חודשים אחדים , מאז השלושה במאי בכל אופן , שלא היתה פגישה עם מפקדי החטיבות , פגישה של הפיקוד העליון עם מפקדי החטיבות , אולי פרט לביק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד