מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח - סוגיות במאבק על ההנהגה הבטחונית, 1948