א.בין בן־גוריון לגלילי

עמוד:10

שהציגה ההיסטוריוגראפיה הרשמית ; גם בספרם של האחים ג'ון ודוד קמחי " , משני עברי הגבעה 3 / ' מופיעה גרסה שונה , מבלי שהדומינאנטיות של גרסת בן גוריון תעורער . אפילו ספר תולדות ההגנה , כרך ג , ' מאת יהודה סלוצקי , שהופיע ב , 1971 כבר לאחר פרישתו של בן גוריון מן החיים הציבוריים , מושפע לא מעט מאסכולת בךגוריון . ספרו של בךגוריון " , מדינת ישראל המחודשת / ' שהופיע ב , 1969 חזר ואישש את הגרסה הישנה . מיכאל בר זוהר , בביוגראפיה שכתב על בן גוריון , מתאר בחלקה השני , שהופיע ב , 1977 בהסתמכו על מקורות ראשוניים , אותה גרסה עצמה המקבלת את עמדת בךגוריון ומצדיקה אותה . הצלחתו של בן גוריון בניווט המדינה הצעירה יצרה תחושה כאילו כל הצעדים שנקט במהלך הקמתה היו מוצדקים , ואולי אף בלתי נמנעים . הקמת מערכת הביטחון ועיצובה כצלמו וכדמותו , עומדת במרכז העשיה של בן גוריון בתקופה זו . להלן ננסה לבחון אם אכן היו צעדיו בתחום זה פועל יוצא הכרחי של זמנם ; האם אכן , נוסח קאנדיד , היה עולמו של בךגוריון הטוב בעולמות . ראשיתו של סיפור המעשה התרחש בחורף . 1946 בבאזל התכנס הקונגרס הציוני הכ"ב , הראשון מאז מלחמת העולם השניה 29-24 ) בדצמבר . ( 1946 , במהלכו הודח חיים וייצמן בשם האקטיביזם מנשיאות ההסתדרות הציונית והוקמה ההנהלה ( היא נבחרה לאחר סיום הקונגרס , על ידי הוועד הפועל הציוני ) בראשותו של בךגוריון , אלא ש"המאבק" האקטיביסטי נשמט מתכניתה והיא אימצה קו פוליטי מתון , המבקש הידברות עם בריטניה . מאחורי הקלעים , מבלי שהדברים יבואו לכלל ביטוי בדיוני הקונגרס , חל מהפך במבנה מערכת הביטחון של הישוב : מאז 1939 הונהגה מערכת זו על ידי מפקדה ארצית ( מ"א . ( המ"א היתה בנויה על פאריטט של נציגי הסתדרות העובדים ונציגי "האיחוד האזרחי" - גוף שאמור היה ליצג את "החוגים האזר חיים , " מושג שהתכוון להקיף את ה"ימין , " לבד מן הרביזיוניסטים . בראש המ"א ניצב ראש המפקדה הארצית ( רמ"א , ( שהיה נבחר על ידי הנהלת הוועד הלאומי והנהלת הסוכנות , אחראי בפניהן , ומכריע במקרה של מחלוקת בין שני מרכיבי המ"א . עניני ה"ביטחון" היו שייכים ל"ישוב , " אשר נשא בעול מס הביטחון , הוא "כופר הישוב . " מקומה של הנהלת הסוכנות במערכת זו נקבע מכוח המנהג יותר מאשר מכוח חוקה : הנהגת ה"הגנה" היתה מורכבת מראשיתה מאנשי הסתדרות העובדים , ובראשם אליהו גולומב . האיש ששימש כמעביר הסמכות הציבורית האזרחית לגוף הצבאי היה ברל כצנלםון . כל עוד חי ברל לא התערב בךגוריון , יושב ראש ההנהלה הציונית מאז , 1935 בעניני ה"הגנה . " אכן , הנהגת ה"הגנה" לא נהגה לפעול בניגוד לשיקול הדעת של ההנהגה המדינית של ההסתדרות הציונית ( בחריגות מסוימות , כמו למשל בנושא עליה ב , ' בשנות ה , ( ' 30 . 3 ג'ון ודוד קמחי , משני עברי הגבעה , תל אביב . 4 . 1973 , יהודה סלוצקי , ספר תולדות ההגנה , ת"א , 1971 , כרך שלישי , חלק בי , עמ' 1587 ואילך . . 5 דוד בךגוריון , מדינת ישראל המחודשת , א - ' ב / ת"א . 6 . 1969 , מיכאל בר זוהר , בךגוריון , ת"א . 1977 ,

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר