ועדת החמישה ישיבה מס' 6 / הגבעה, 6.7.1948

ועדת החמישה ישיבה מס' / 6 הגבעה 948 , ו 6 . 7 . יצחק גרינבוים : קיבלתי מכתב משר הביטחון : " גרינבוים היקר - איני רוצה להתערב בפעולות הוועדה , ועוד פחות יש בדעתי לפגוע בחופש פעולתה ודרכי פעולתה . אולם חובתי להעמיד אותך ואת חבריך בוועדה על העובדה , שהדיונים האלה של ועדה ממשלתית במשך חמישה ימים אינם מסייעים להחשת הסידורים החיוניים לקראת גמר ההפוגה - אם ההפוגה תיפסק בעוד ימים אחדים . משרד הביטחון כבול לעת עתה דווקא בסידורים מרכזיים - ולדעתי דחופים - שהם גרמו ( במישרין בכל אופן ) לבירור שהוועדה שלך מנהלת . ויש לדעתי הכרח שהוועדה תיפנה ללא הרף לגמר בירוריה ומסקנותיה , כי הימים והשעות ספורים . הארגון של שתי חזיתות חיוניות מתעכב - וקשה לי להשהות הסידורים הדרושים לזמן בלתי מסוים , וגם אין אני רוצה בתנאים הנוכחיים להכריע סופית . גם אין לי רשות ואפשרות להסתלק מאחריות , ואני מפציר בך ובחבריו בוועדה להביא המסקנות שלכם בהקדם האפשרי לממשלה . " ביקשתי את חברי הוועדה להכין להיום הצעות בכתב , וביקשתי את מזכיר הממשלה להעמיד שאלה זו על הפרק בישיבת מחר . במכתבו של בךגוריון יש דבר אחד שצריך להקדים את פתרונו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד