ועדת החמישה ישיבה מס' 4 / הקריה,יום א', 4.7.1948 בערב

ועדת החמישה ישיבה מס' / 4 הקריה , יום א 4 . 7 . 1948 , ' בערב משה שרתוק : אגב בירור סוגיה רחבה יותר סופרה עובדה , שעשתה רושם מסוים על חברי הוועדה , והיינו רוצים לברר הרקע שלה , וכדי לדעת מה המסקנה שיש להסיק ממנה . חבר אחד מאנשי הפיקוד מירושלים נשלח לתל אביב על מנת להביא כמות מסוימת של ציוד . בדרכו חזרה לירושלים עוכב על ידי זקיף או זקיפים מחטיבת הראל ליד קריית ענבים , הוכרח לסטות מדרכו , ולהיכנס לקריית ענבים . העיקר הוא שנאמר לו שעליו למסור את הציוד , והוא התנגד לכך , הוציאו אותו בכוח מהמכונית ולקחו מאיתו הנשק שהיה מיועד לירושלים . זה היה עוד בימים האחרונים בחיי מרכוס המנוח , הוא קיבל הוראה לברר את הענין , והוא הודיע שמסר לך ( פונה ליגאל אלון ) בירור הענין , הוא הטיל זאת עליך , ובזאת נסתיימה השתתפות מרכוס בענין זה . כעבור כמה ימים קרה האסון . מושל מחוז ירושלים ליווה את הסיפור על מקרה זה בהודעה שהוא מנתק את כל היחסים עם חטיבת הראל , והוא קיבל פקודה לשמור על יחסים תקינים . לא נמסרה אחר כך שום הודעה ברורה , האם היה בירור , האם הוסקו מסקנות , האם מישהו בא על עונשו , או זה נשאר תלוי באוויר ....  אל הספר
הקיבוץ המאוחד