ועדת החמישה ישיבה מס' 5 / הגבעה, 5.7.1948

ועדת החמישה ישיבה מס' / 5 הגבעה 5 . 7 . 1948 , יוחנן רטנו : אם ההפוגה לא תימשך לכל הפחות עוד [ כמה ] שבועות , לא נוכל לשנות באופן רציני את מבנה הצמרת ומצבו הארגוני . אני באופן אישי הוצאתי מזאת מסקנה אישית , שלא קיבלתי כמה תפקידים שהוצעו לי . אני ממשיך לעבוד במסגרת הקיימת בכל עבודה , שאני יכול לעשותה בהכרה ברורה , שאת המסגרת אינני מתכונן לשנות , או להשפיע שישנו אותה בשלב זה של המלחמה . רצוי שיימצא פתרון לשאלת ראש מטה כללי . יצחק גרינבוים : יש שתי הצעות : א ) לא לעשות שינויים ראדיקאליים בצבא . ב ) למצוא ממלא מקום לראש המטה . יגאל ידין : קשה לאמור שיש לי הצעה ברורה . הבעיה פשוטה , אבל נראה לי שכל הצעה הנראית אולי לטובה , או לפחות טובה , תיתקל בקשיים , וכל הצעה מסוג זה עלולה להכביד על כל הענין . צבי איילון.- אין לי כל הצעה . ישראל גלילי : אני מתקשה להביא הצעה , אבל אומר כמה דברים : א ) אני חושב שכל החברים במטה צריכים להישאר בעבודתם ובתפקידיהם . אפשר שלפני ימים אחדים , הייתי תומך בהצעת העברות ושינויים , אך לאחר מה שנתהווה אין כל אפשרות לשינויים רציניים בהרכב המטה . ב ) אתמול לאחר ישיבת הצה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד