א.בין בן־גוריון לגלילי

עמוד:11

עם זאת לא היתה קרבה של ממש בין פעילי ה"הגנה" דאז לבין בךגוריון , והאישים שאליהם היו פונים לשם פסיקת הלכה בשאלות "עשה" ו"לא תעשה" היו ברל ואליהו גולומב . המערכת כולה היתה בנויה על רצונם הטוב של חבריה , וקבלת הסמכות של הנהלת הסוכנות נבעה בראש וראשונה מך ההכרה שהזרוע הצבאית של התנועה הציונית כפופה להנהגתה המדינית . הכרה זו גובשה עוד בראשית שנות ה , 20 בימי הוויכוח בין "השומר" לבין ה"הגנה . " תפישתו של "השומר" בדבר אורדן צבאי האחראי אך ורק בפני ההירארכיה הפנימית שלו עצמו נדחתה , ונתקבלה תפישתו של אליהו גולומב בדבר מיליציה עממית . ברבות הימים נתגלגלה תפיסת האורדן למחתרות האצ"ל והלח"י , שראו עצמן כגופים עצמאיים שאינם כפופים למרות חיצונית ומנהלים מדיניות משל עצמם , וזאת בשם תפישה אוואנגארדיסטית , הרואה זכות למיעוטים , החשים עצמם כנושאי ההיסטוריה , לעצב גורלות אומה וחברה . לאחר משברים שונים במ"א מונה ו ביולי 1941 משה סנה כרמ"א . מכוח אישיותו הצליח סנה , נציג הציונים הכלליים , שזה מקרוב בא מפולין , לרכוש לעצמו מעמד ראשון במעלה בצמרת ה"הגנה . " שיתוף הפעולה שלו עם גולומב - שללא מעמד רשמי היה מנהיגה הבלתי מעורער של ה"הגנה" - ועם ישראל גלילי , חבר מפקדת ה"הגנה" מאז , 1935 היה מופתי . סנה הצליח לרכוש את אמונם של אנשי " השורה , " כמו גם של חברי המ"א , ועד מהרה הפך לדמות הדומינאנטית במערכת , ובמיוחד עם מותו של אליהו גולומב ב . 1945 יוקרתו של סנה עלתה ביתר שאת בימי "המאבק" ( סוף - 1945 יוני ( 1946 כנגד הבריטים , כאשר עמד בראש "תנועת המרי , " מסגרת משותפת של ה"הגנה , " האצ"ל והלח"י . לאחר פיצוץ מלון "המלך דוד" התפטר סנה מתפקידו כרמ"א , כמחאה על פירוק "תנועת המרי" והפסקת המאבק . במשך כל התקופה הזאת היה תפקידו של בן גוריון במערכת הביטחון מצומצם למדי , אם כי לימים הירבה להכריז שהיה איש "הגנה" מאז בואו לארץ " ) מזה 42 שנה . ( " מובן מאליו , כי בהיותו איש מרכזי בהנהלת הסוכנות היה בקי במדיניות " הארגון" ואין ספק שברל וגולומב , או אביגור וסנה , טרחו להעמידו על המתרחש , אולם בפרטי הנעשה ב"הגנה , " בשאלות פרסונאליות , ארגוניות , או בתכניות האופראטיביות לא היה בקי . דומה שבךגוריון לא קיבל באהבה חלוקת תפקידים זו , ובוודאי לא מאז . 1945 הוא העריך , כפי הנראה , שנמנעת ממנו הגישה למערכת ה"הגנה" בכוונת מכוון : פעם אחת אף התבטא בפומבי שאליהו גולומב ומשה סנה חסמו בעדו את הגישה ל"הגנה . " בעדויות בעל פה דיווחו בני שיחו על התבטאויות . 7 ראה ספר תולדות ההגנה , כרך ג / חלק א / עמי 215 ואילך . וכן : משה סנה , אחרית כראשית , ת"א , תשמ '' ב , עמי . 8 . 103-65 דבריו בוועד הביטחון , 4 . 4 . 1948 , אצ"מ ; S 25 / 9348 ד' בךגוריון , יומן המלחמה , תש '' חתש"ט , ערכו ג . ריבלין וא . אורן , ת"א 1938 , ( להלן : יומן המלחמה , ( עמ' ; 372 פרוטוקול מנהלת העם , 12 . 5 . 1948 , עמ' ; 116 פרוטוקול הוועד הפועל של ההסתדרות 10 . 5 . 1948 , ועוד . . 9 פרוטוקול מזכירות מפא"י , 30 . 10 . 1947 , בית ברל , להלן ב"ב . 24 / 47

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר