שר הביטחון ומפקדים,בחזית הדרום ראובן שילוח,ד.בךגוריון,יגאל ידץ,יעקב דורי,יגאל אלון,שמעון אבידן