קהילה במבוך : העובד הסוציאלי בקיבוץ המשתנה

קהילה במבוך : העובד הסוציאלי בקיבוץ המשתנה

מחבר: חיה בת ישראל יצחקי
שנת ההוצאה: 2003
מילות מפתח: קיבוץ; שינוי חברתי; עובדים סוציאליים
התנועה הקיבוצית עוברת שינויים מפליגים היוצרים דינמיקה חדשה במאזן הכוחות הפנימי בתוכה. אחת הבעיות המרכזיות העולות בהקשר זה היא האפשרות ששינויים אלה ירחיבו את האוכלוסייה המצויה בסיכון או יפגעו ביכולתה לתפקד היטב כבעבר.
שינויים אלה גוררים אחריהם גם שינוי באופי תפקידו של העובד הסוציאלי ומאפשרים לבחון את תפקידו בעת השינוי. הספר בוחן את הגדרת התפקיד של העובד הסוציאלי ואת מידת האפקטיביות של תפקידו בקיבוץ, המשמש דוגמה לחברה משתנה. אל הספר
תוכן הספר:
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

עמודים:
1  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  15