תרבות היהדות החילונית : הגות חדשה בישראל

תרבות היהדות החילונית : הגות חדשה בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: 2006
מילות מפתח: זרמים ביהדות המודרנית; חילוניות; יהדות וחברה; פלורליזם ביהדות המודרנית; יהדות חילונית הומניסטית; יהדות הומניסטית חילונית; חברה ויהדות
התרבות היהודית החילונית היא תרבות חייהם של רוב יהודי העולם וישראל. חייהם של יהודי הארץ והעולם עברו תמורות מרחיקות לכת עת השתלבו בתרבות המערבית הדמוקראטית - תרבות בה הם חופשיים לבחור את דרך חייהם ואת חינוך ילדיהם. ההגות החדשה שהתפתחה בתרבות זו עונה על שאלות רבות בהן אנו נתקלים כיהודים ישראליים. ספר זה מציע לקוראיו ביטויי אמונות ודעות הרווחות בקרב יהודים לא-דתיים המחויבים למצוות הצדק, אך לא למצוות שהומצאו על-ידי מנהיגים יהודים דתיים בשם אלוהים.
כמו בכל העולם גם העם היהודי הוא ייחודי בתרבותו. תרבות זו מורכבת ממארג של זרמים עדתיים, חילוניים ודתיים כאחד. מארג זה מהווה מכנה משותף ליהודים חילונים ודתיים במספר היבטים של תודעה. ספר זה נותן ביטוי למקורות ולתמורות שבהגות היהודית החילונית, ולאמונות הרווחות בה. מהאמונה באלוהים כיצירה אנושית ובאדם כריבון לחייו נובעת הכפירה במחויבות למצוות הדת, שהרי כל כפירה נובעת מאמונה, ואין אמונה הנובעת מכפירה.
יהודית ספרדית, והמשכה בכתבי שפינוזה, אשר חנך את תהליך החילון.
פרקי הספר מוקדשים לנושאים הבאים, שנכתבו בידי 24 מחברים:
התפתחות ההגות היהודית החילונית ומקורותיה ביהדות ובתרבות העמים;
מעמדה של האישה ביהדות; בעיית "מיהו יהודי" והגדרות הזהות הלאומית היהודית; הומניזם ויהדות - מוסר חילוני ביהדות כיורשו של הזרם הנבואי בתנ"ך; היהדות החילונית בישראל - פנים בתרבותה ובמעמדה; אלוהים בעיני יהודים חילוניים. אל הספר
תוכן הספר:
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13