גדעון כץ הסתייגות מפוליטיקה, פוסט-ציונות ותפיסת היהדות כתרבות מחשבות בעקבות ספרו של אליעזר שביד 'לקראת תרבות יהודית מודרנית'

א הסוציולוג צ ' רלס ליבמן הציע בתשס"א למפות מחדש את מלחמת התרבות בישראל . לפי טענתו מקובל לחלק את התרבויות הדומיננטיות בישראל לשתיים : חילונית ודתית . מתיאור תרבויות אלו גם נגזרים המאבקים בין המחנות העיקריים בחברה הישראלית : חילוניים נגד דתיים למיניהם ( האורתודוקסים והדתיים הלאומיים . ( מיפוי כזה קיבל משנה תוקף אחרי רצח יצחק רבין . כיוון שהרקע לרציחתו של ראש הממשלה הוא המתח בין הימין לשמאל ובין הדתיים הלאומיים לחילוניים - כיוון שכך הרצח נתפס בתור תוצאה של מלחמת תרבות זו , הוא מאשר את קיומה ומבליט את חומרתה . בנייר העמדה שלו ערער ליבמן על מיפוי זה של מלחמת תרבות . הוא הציע שלוש תרבויות עיקריות ובעקבותיהן גם מאבקים בין שלושה מחנות מרכזיים . תרבות אחת היא דתית למיניה . תרבות שנייה היא 'יהדות חילונית' או , 'יהודית-חילוניות' והיא מאופיינת בכך שהיא חותרת לעצב את החיים של הציבור היהודי במדינת ישראל על יסוד של תרבות יהודית . התרבות השלישית שליבמן מציינה היא ' התרבות . 'מודרניסטית-פוסט-מערבית-הצרכנית הוא מתארה כך : 'תרבות זו אדישה , במקרה הטוב , למסורת היהודית , ובהיבטים מסוימים אף עוינת לה . ב...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית