א. ב. יהושע המהפכה הציונית - האם יש לה המשך? מה מייחד את המאבק בין הלאומיות לדת בעם היהודי לעומת עמים אחרים

האם הציונות היא מהפכה ? במושג "מהפכה " טמונים שני יסודות הכרחיים . ראשון - שינוי רדיקלי של סדרי חיים , ערכים , מבנה שלטוני ואידיאולוגיה חברתית . וכאן ההבדל המהותי בין המושג מהפכה לבין הפיכה או מהפך . כי בעוד שהפיכה אינה מתכוונת לשנות דבר מהותי בסדרי החברה ובערכי החיים של החברה , אלא רק שינוי בכוח של השלטון , ומהפך הוא שינוי באמצעים דמוקרטיים ; הרי מהפכה מדברת על שינוי עמוק ורדיקלי יותר של יסודות שהתגבשו במשך דורות . ומכאן היסוד ההכרחי השני שמעניק למהפכה את תוקפה - תוכנית : כיוון , מצע חדש של חיים כדי להבדיל בין מהפכה לכאוס . שני היסודות הללו הכרחיים כדי שנייחס לתופעה כל שהיא את המושג הנכבד מהפכה . ולכן אין אנו צריכים להיות יותר מדי נדיבים בשימוש במושג הזה . האם הציונות ראויה לתואר מהפכה ? האם הציונות ראויה לתואר מהפכה ? לכאורה כן . לפחות לגבי המושג הראשון שתבע מהעם היהודי שינוי רדיקלי של אורחות חיים , ערכי חברה , ותנועה גיאוגרפית חדשה ממציאות חיים בגולה אל ארץ חדשה-ישנה . אולם האם המהפכה הציונית הכילה גם את היסוד השני - הווה אומר תוכנית חדשה של חיים , כשם שהציבה זאת המהפכה הצרפתית או ה...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית