רחל אליאור "נוכחות נפקדות", "טבע דומם" ו"עלמה יפה שאין לה עיניים" לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית

ביקורת התרבות עניינה הוא הדחף להפעיל בצורה מרחיקה לכת ככל שניתן את העבודה הלא מוגדרת של החירות מישל פוקו החברה הישראלית בת זמננו , הנתפשת לכאורה כחברה מודרנית המחויבת לתפיסה חילונית , דמוקרטית ושוויונית , מתהווה ופועלת , לאמיתו של דבר , בתוך עולם מושגים דתי-פטריארכלי המשפיע על ממדים רבים של הווייתה . עולם זה מעוצב בהשפעת המסורת בת העבר שמושג השוויון בין המינים זר לה . לדת היהודית , המשקפת את המציאות מזווית ראייה גברית , יש מקום מכריע ביחסי הגומלין החברתיים ובשיח הפוליטי בישראל ויש לה מקום מרכזי ביחסים המגדריים התלויים בחוקי המעמד האישי , החלים על כלל הציבור . הדין האישי הדתי חל על כל תושבי הקבע בישראל על פי עדתם וללא קשר לאמונתם הדתית או לאורחות חייהם האינדיווידואליות , לפיכך חוקי המעמד האישי המתייחסים בין השאר לנישואין , גירושים , ייבום חליצה , מסורבות גט , עגונות וירושות , חלים על כל הנשים בישראל , דתיות וחילוניות כאחת . כולן כפופות לשיטות פטריארכליות בקביעת מעמדן האישי . הנורמות בעניין המעמד האישי בשיטות הדתיות נקבעו ועדיין נקבעות על ידי מוסדות גבריים שאין לנשים חלק בהם וממילא אין ה...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית