הקדשה

הספר תרבות היהדות החילונית מוקדש לפליקס פוזן בקבלו תואר דוקטור כבוד מאת אוניברסיטת תל אביב על פעלו למען הפצת לימודי היהדות כתרבות ותרבות היהדות החילונית בישראל ובתפוצה . מפעל זה של פוזן ושל הקרן שהקים למימונו הוא ייחודי במערכת לימודי היהדות בעולם , בהתמקדו בתחום זנוח במדעי היהדות . בתוכניות הלימודים של מדעי היהדות ברוב בתי הספר והאוניברסיטאות בישראל ובעולם , הושם דגש על נושאי הדת היהודית וספרותה הקדומה - התנ " ך , התורה שבעל פה , ספרות ימי הביניים , החסידות והקבלה . לימודי תרבות היהדות החילונית וספרותה העשירה והמגוונת , נעדרו ונעדרים ברוב המקרים ממקצועות "מדעי היהדות . " אף שרוב הלומדים והמורים חיים בתרבות היהודית החילונית בת ימינו , ממשיכים רוב לימודי היהדות בבתי הספר ובמוסדות ההשכלה הגבוהה להתעלם מתרבות היהדות החילונית , תפקידיה וביטוייה בעשרות אלפי יצירות הספרות , ההגות וכל האמנויות , אשר נוצרו על ידי יהודים חילוניים במשך שלוש מאות שנים במרכזי היצירה הגדולים של התרבות היהודית ביידיש , גרמנית , אנגלית , רוסית ובשפה העברית שחזרה לחיות כשפת דיבור ויצירה ביישוב היהודי החילוני בארץ ישראל...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית