תוכן עניינים:

עמוד:7

תוכן עניינים : הקדשה - לפליקס פוזן על פעלו להפצת המודעות ליהדות כתרבות בתפוצה ובישראל 11 מבוא - ייחודה של התרבות היהודית החילונית בתרבויות העם היהודי 3 ו פרק ראשון התפתחות ההגות ב > הדות החילונית והאמונות הרווחות בה עמוס עוז : עגלה מלאה וריקה ? הרהורים על תרבות ישראל 21 יהודה באואר : התפתחות ההגות והתנועה של היהדות החילונית הומניסטית 33 אליעזר שביד : "באמשטרדם הגיתי את מדינת הלאום היהודית " ... שפינתה והזהות היהודית הלאומית 65 עמוס פונקנשט"ן : "האמנסיפציה של האדם מן השעבוד שהביא על עצמו " 81 פרק שני ייחודה של היהדות החילונית » עקב מלכין : השפעת אפיקורוס היווני ואפיקורוסים יהודים על היהדות - אפיקורוס , אפיקורסים וחיוי הבלכי ו 9 וחל אליאור : "נוכחות נפקדות " "טבע דומם " "עלמה יפה שאין לה עיניים " לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש , בדת היהודית ובמציאות הישראלית 153 ידידיה > צו 1 ק : » הבחירה והגניזה של "מקורות היהדות " - מבחר חדש של יצירות מייצג את היהדות כתרבות 215 פרק שלישי הזהות היהודית הלאומית חיים כהן : מי הוא יהודי - על מהות הבעיה 225 א . ב . יהושע : המהפכה הציונית - האם יש לה המשך ? מה מייחד את המאבק בין הלאומיות לדת בעם היהודי לעומת עמים אחרים 233 ידידיה » צחק : » יהודיות וישראליות - הגות חילונית ביצירות פרוזה ושירה בישראל ביצירת א . ב . יהושע ויונתן רטוש 244 שניאור עינם : שלושת מעגלי זהות : יהודי , הומניסט , ציוני - מקורותיה של המחשבה החילונית היהודית במאה 250 20-ה אריה איסר : הישרדותו של העם היהודי : תוצאה של בחירה אלוהית או של ברירה דרוויניסטית ? 260 עזר כהנוב : מושג הסקולריזציה כגורם בזהות הלאומית 271

כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר