אורי רפ ישעיהו ליבוביץ - הומניסט בעל כורחו דברי פולמוס

יהדות - עניין של הכרעה אישית ליבוביץ מטריח יצור מעולם אחר כדי להגדיר מה היא "יהדות" ומה מיוחד לה . הוא יוצא מהנחה שכולנו מסכימים שהיהודים הם עם . אבל מעולם לא שמעתי הגדרה של צרפתיות או אנגליות ; הזדהות עם עם היא עניין היסטורי מסובך , שכולל רכיבים רבים , כגון לשון , ספרות , מנהגים , הכרת תולדותיו , דמויות מופת , מקום מגורים ( טריטוריה , ( התארגנות דתית , התארגנות מדינית , ועוד כהנה וכהנהלאו דווקא כולם יחד , ללא החסר . אינני יכול להסכים עם ניסיונו להגדיר מה זהותי ומה צריכות להיות השקפותיי . לאמיתו של דבר גישתו של ליבוביץ אינה שתלטנית . "היהדות " שלו , שכרוכה בתורה ובמצוות , היא בעיניו עניין של הכרעה אישית וקבוצתית , החלטה חופשית לקבל עול תורה ומצוות . בזאת הוא מכיר באוטונומיה של בני האדם ובהכרעתם המצפונית , ומבחינה זאת הוא קרוב מאוד להומניזם שכן לגבי דידו הכל בידי בני אדם ולא בידי שמיים . למה איפוא לא נשאל את היהודים עצמם מה טיב הזדהותם עם עמם ? ליבוביץ , בהמשך דבריו , שואל וגם עונה לעצמו . היות אדם הגון מימרות כמו זו של הלל הזקן מה" , ששנוא עליך על תעשה לחבריך " נאמרו לא רק על ידי יהודי...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית