עמוס פונקנשטיין "האמנסיפציה של האדם מן השעבוד שהביא על עצמו"

יהדות חילונית היא אותו סוג של יהדות אשר אנו מבקשים להמליץ עליו ולקדמו . הדימוי שכולנו רואים בעיני רוחנו הוא , פחות או יותר , זה של תרבות והכרה יהודית מובהקת , שהיא הומניסטית , מקבלת את חילונם של מוסדות חברתיים כתהליך שאין להשיבו , ועם זאת מאפשרת לפרט להיות , או לא להיות , דתי . אולם לא המושג ולא הדימוי יכולים להישאר ללא עוררין , לא כל שכן להיות מובנים מאליהם . ידידים כיריבים בהכרח ישיגו השגותיהם . יריבים יטענו שכל המרכיבים של דימוי זה זרים למסורת היהודית : שאנו ממליצים למעשה על מה שצונץ המליץ עליו בשעתו - " קבורה מכובדת " של היהדות , . " ein ehrenvolles Begraebnis" ידידים יטענו ש"יהדות חילונית " אין פרושה יהדות מסוג שווה-תוקף , אלא יהדות מחוללת , יהדות מסוג נחות יותר , נאמר יהדות במזער . בתשובתי לשתי הטענות כוונתי אינה אך ורק להגן על מושג V ' sapienti non est cura de nominibus" זוהי הזדמנות להבהיר את הדברים . האם יהדות חילונית פירושה שום יהדות מכל וכלל זכור לי ויכוח פומבי שהיה לי עם ישעיהו ליבוביץ , ' שהיה אולי הוגה הדעות היהודי הדתי המקורי ביותר , ובודאי הבוטה ביותר . הוא אמר , כדרכו ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

ספריית היהדות החילונית